isaiah 48 22 tagalog

Siyang iniibig ng Panginoon ay kaniyang tutuparin ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at bubuhatin niya ang kaniyang kamay sa mga Caldeo. 3 “I declared the former things long ago 7 Kayo'y magsilabas sa Babilonia, inyong takasan ang mga Caldeo; kayo'y mangagpahayag na may tinig ng awitan, inyong saysayin ito, itanyag ninyo hanggang sa wakas ng lupa: inyong sabihin, Tinubos ng Panginoon ang Jacob na kaniyang lingkod. Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito; mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim; mula nang panahon na nangyari ito, nandoon nga ako: at ngayo'y sinugo ako ng Panginoong Dios, at nang kaniyang Espiritu. Isaiah 42 The Lord 's Chosen Servant. 6Iyong narinig; tingnan mong lahat ito; at kayo, hindi ba ninyo ipahahayag? 6 Jesaja 48:22 Swedish (1917) Men de ogudaktiga få ingen frid, säger HERREN. 48 “ Hear this, O house of Jacob, who are named Israel And who came forth from the [] loins of Judah, Who swear by the name of the Lord And invoke the God of Israel, But not in truth nor in righteousness. 8Oo, hindi mo narinig; oo, hindi mo naalaman; oo, mula nang una ay hindi nabuksan ang iyong pakinig: sapagka't talastas ko na ikaw ay gumawa na totoong may kataksilan, at tinawag na mananalangsang mula sa bahay-bata. Ako'y nagpakita sa iyo ng mga bagong bagay mula sa panahong ito, sa makatuwid baga'y mga kubling bagay na hindi mo naalaman. Godliness would sweep over you like the waves of the ocean. Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Believe, NIV: Living the Story of the Bible to Become Like Jesus, Second Edition. This site is a ministry of the Navigators. Select a Bible book and chapter to read. 2 Siya'y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa lansangan. 9Dahil sa aking pangalan ay aking iuurong ang aking galit, at dahil sa kapurihan ko ay aking ititigil, upang huwag kitang ihiwalay. Retail: $24.99. Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit: pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. 20 Isaias 40:22 - Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa, at ang mga nananahan doon ay parang mga balang; siyang naglaladlad ng langit na parang tabing, at inilaladlad na parang tolda upang tahanan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) I direct you in the way you should go. 16 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Ako'y nagpakita sa iyo ng mga bagong bagay mula sa panahong ito, sa makatuwid baga'y mga kubling bagay na hindi mo naalaman. Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit: pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. 9 16Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito; mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim; mula nang panahon na nangyari ito, nandoon nga ako: at ngayo'y sinugo ako ng Panginoong Dios, at nang kaniyang Espiritu. Isaiah 22 An Oracle Concerning Jerusalem. Narito dinalisay kita, nguni't hindi parang pilak; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. He called my name while I was still in my mother’s womb. At sila'y hindi nangauhaw nang pinapatnubayan niya sila sa mga ilang; kaniyang pinaagos ang tubig mula sa bato para sa kanila; kaniyang ginuwangan din naman ang bato, at ang tubig ay bumukal. Tweetar. English-Tagalog Bible. 21At sila'y hindi nangauhaw nang pinapatnubayan niya sila sa mga ilang; kaniyang pinaagos ang tubig mula sa bato para sa kanila; kaniyang ginuwangan din naman ang bato, at ang tubig ay bumukal. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 19 Isaiah 22 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito'y … See also Arcana Coelestia 10217. Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Mga nalikha ngayon, at hindi mula nang una; at bago dumating ang araw na ito ay hindi mo nangarinig; baka iyong sabihin, Narito, aking nangaalaman. Our Price: $31.99 Save: $18.00 (36%) Buy Now. 4Sapagka't nakilala ko, na ikaw ay mapagmatigas, at ang iyong leeg ay parang litid na bakal, at ang iyong noo ay parang tanso: 5Kaya't aking ipinahayag sa iyo mula nang una; bago nangyari ay ipinakilala ko sa iyo: baka iyong sabihin, Mga ginawa ng aking diosdiosan, at ang aking larawang inanyuan, at ang aking larawang binubo, nagutos sa kanila. Ako ang inyong Diyos. There is no peace unto the wicked — God having, in the foregoing verses, foretold that blessed deliverance which he would give to his servant Jacob, (Isaiah 48:20,) here adds an explication and limitation of the blessing, and declares that wicked men should not enjoy the benefit of this mercy. Este versículo em outras versões da Bíblia. Dahil sa aking pangalan ay aking iuurong ang aking galit, at dahil sa kapurihan ko ay aking ititigil, upang huwag kitang ihiwalay. at ang kaluwalhatian ko ay hindi ko ibinigay sa iba. Isaiah 48:1-22—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. Who are the "wicked" that Isaiah 48:22 speaks about. Kaya't aking ipinahayag sa iyo mula nang una; bago nangyari ay ipinakilala ko sa iyo: baka iyong sabihin, Mga ginawa ng aking diosdiosan, at ang aking larawang inanyuan, at ang aking larawang binubo, nagutos sa kanila. The LORD is the Holy One of Israel. Genesis; ang iyo ngang kapayapaan ay naging parang ilog, at ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat: at ang kaluwalhatian ko ay hindi ko ibinigay sa iba. Isaiah 48:1-22—Read the Bible online or download free. Our Price: $17.99 Save: $32.00 (64%) Buy Now. Oh kung dininig mo ang aking mga utos! Compartilhar. Inyong dinggin ako, Oh Jacob, at Israel na tinawag ko: Ako nga; ako ang una, ako rin ang huli. 13 Isaiah 48:22 in all English translations. -- Versão Almeida Revista e Atualizada. Chapter 48 - Isaiah « Previous ... 22 There is no peace, saith the LORD, unto the wicked. Our Price: $12.99 Save: $22.00 (63%) Buy Now. 12 Ako, ako nga'y nagsalita; oo, aking tinawag siya; aking dinala siya; at kaniyang pagiginhawahin ang kaniyang lakad. I wish you would pay attention to my commands. 2 For they call themselves of the holy city, and stay themselves upon the God of Israel; The Lord of hosts is his name. 3 Lahat mong pinuno ay nagsitakas na magkakasama, nangatalian ng … Sapagka't nakilala ko, na ikaw ay mapagmatigas, at ang iyong leeg ay parang litid na bakal, at ang iyong noo ay parang tanso: Kaya't aking ipinahayag sa iyo mula nang una; bago nangyari ay ipinakilala ko sa iyo: baka iyong sabihin, Mga ginawa ng aking diosdiosan, at ang aking larawang inanyuan, at ang aking larawang binubo, nagutos sa kanila. Israel Refined for God’s Glory“Hear this, O house of Jacob,Who are called by the name of Israel,And have come forth from the wellsprings of Judah;Who swear by the name of the Lord,And make Ganito ang sabi ng Panginoon, ng inyong Manunubos, ng Banal ng Israel, Ako ang Panginoon mong Dios, na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. If you did, peace would flow over you like a river. Isaiah 48:12 - 22. -- This Bible is now Public Domain. 15Ako, ako nga'y nagsalita; oo, aking tinawag siya; aking dinala siya; at kaniyang pagiginhawahin ang kaniyang lakad. 1 Narito, ang aking lingkod, na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu; siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng inyong Manunubos, ng Banal ng Israel, Ako ang Panginoon mong Dios, na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. Inyong dinggin ako, Oh Jacob, at Israel na tinawag ko: Ako nga; ako ang una, ako rin ang huli. Retail: $49.99. Isaiah 48 King James Version (KJV). Ezekiel 7:25. Isaias 48:17 - Ganito ang sabi ng Panginoon, ng inyong Manunubos, ng Banal ng Israel, Ako ang Panginoon mong Dios, na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. Como já falamos, Ciro, imperador da Pérsia, contemporâneo de Esdras, Neemias, Zorobabel, Ester e Mordecai, é mencionado tanto por seu próprio nome, algo espetacular demais que tem intrigado estudiosos e tem feito os céticos afirmarem que Isaías fora escrito depois do exílio, quanto por implicação ao longo de toda a passagem. Isaiah 49:23 Context. -- This Bible is now Public Domain. Isaias 48:22 - Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. 14 Isaiah 48:1-22—Read the Bible online or download free. ESV Pocket Bible--genuine leather. Isaiah 48:22 in all English translations. Kayo'y magpipisan, kayong lahat, at inyong dinggin; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito? Study This. Siyang iniibig ng Panginoon ay kaniyang tutuparin ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at bubuhatin niya ang kaniyang kamay sa mga Caldeo. at ang kaluwalhatian ko ay hindi ko ibinigay sa iba. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 20Kayo'y magsilabas sa Babilonia, inyong takasan ang mga Caldeo; kayo'y mangagpahayag na may tinig ng awitan, inyong saysayin ito, itanyag ninyo hanggang sa wakas ng lupa: inyong sabihin, Tinubos ng Panginoon ang Jacob na kaniyang lingkod. 48 “Listen to this, you descendants of Jacob, you who are called by the name of Israel and come from the line of Judah, you who take oaths in the name of the Lord and invoke the God of Israel— but not in truth or righteousness— 2 you who call yourselves citizens of the holy city and claim to rely on the God of Israel— the Lord Almighty is his name: 1 Ang hula tungkol sa libis ng pangitain. ESV Large Print Bible, TruTone, Olive, Celtic Cross Design. 22 "Não há paz alguma para os ímpios", diz o Senhor. Kayo'y magsilabas sa Babilonia, inyong takasan ang mga Caldeo; kayo'y mangagpahayag na may tinig ng awitan, inyong saysayin ito, itanyag ninyo hanggang sa wakas ng lupa: inyong sabihin, Tinubos ng Panginoon ang Jacob na kaniyang lingkod. Dahil din sa akin, dahil din sa akin, aking gagawin yaon; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking pangalan? He says to them, “I am the LORD your God. 2 Bible Gateway Recommends. Retail: $34.99. 10 21 Leia o capítulo completo: Isaías 48. Oo, hindi mo narinig; oo, hindi mo naalaman; oo, mula nang una ay hindi nabuksan ang iyong pakinig: sapagka't talastas ko na ikaw ay gumawa na totoong may kataksilan, at tinawag na mananalangsang mula sa bahay-bata. 2(Sapagka't sila'y tinatawag ayon sa bayang banal, at nagsitiwala sa Dios ng Israel; ang Panginoon ng mga hukbo ang kaniyang pangalan): 3Aking ipinahayag ang mga dating bagay mula nang una; oo, yao'y lumabas sa aking bibig, at aking ipinakilala: biglang ginawa ko, at nangyari. 2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Anong ipinakikialam mo ngayon na ikaw ay lubos na sumampa sa mga bubungan? Siyang iniibig ng Panginoon ay kaniyang tutuparin ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at bubuhatin niya ang kaniyang kamay sa mga Caldeo. Inyong dinggin ako, Oh Jacob, at Israel na tinawag ko: Ako nga; ako ang una, ako rin ang huli. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 14Kayo'y magpipisan, kayong lahat, at inyong dinggin; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito? Where also it is said to "lead out" and to "call by name", as above in Isaiah, and by these expressions the same things are signified as above. Iyong dinggin ito, Oh sangbahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Juda; na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit ng Dios ng Israel, nguni't hindi sa katotohanan, o sa katuwiran man. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Old Testament. Isaiah 44 Israel the Lord 's Chosen. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. 12Inyong dinggin ako, Oh Jacob, at Israel na tinawag ko: Ako nga; ako ang una, ako rin ang huli. Oo, hindi mo narinig; oo, hindi mo naalaman; oo, mula nang una ay hindi nabuksan ang iyong pakinig: sapagka't talastas ko na ikaw ay gumawa na totoong may kataksilan, at tinawag na mananalangsang mula sa bahay-bata. 22 (Sapagka't sila'y tinatawag ayon sa bayang banal, at nagsitiwala sa Dios ng Israel; ang Panginoon ng mga hukbo ang kaniyang pangalan): 3 22Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Email. 17Ganito ang sabi ng Panginoon, ng inyong Manunubos, ng Banal ng Israel, Ako ang Panginoon mong Dios, na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. 1 Kayo'y nilikha ko kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan.” 48 Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth out of the waters of Judah, which swear by the name of the Lord, and make mention of the God of Israel, but not in truth, nor in righteousness. View more titles. Bible Gateway Recommends. 11 Ang iyo namang lahi ay naging parang buhangin at ang suwi ng iyong tiyan ay parang mga butil niyaon: ang kaniyang pangalan ay hindi mahihiwalay o magigiba man sa harap ko. 15 Iyong narinig; tingnan mong lahat ito; at kayo, hindi ba ninyo ipahahayag? Dahil sa aking pangalan ay aking iuurong ang aking galit, at dahil sa kapurihan ko ay aking ititigil, upang huwag kitang ihiwalay. At sila'y hindi nangauhaw nang pinapatnubayan niya sila sa mga ilang; kaniyang pinaagos ang tubig mula sa bato para sa kanila; kaniyang ginuwangan din naman ang bato, at ang tubig ay bumukal. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. 22 Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Ako'y nagpakita sa iyo ng mga bagong bagay mula sa panahong ito, sa makatuwid baga'y mga kubling bagay na hindi mo naalaman. I teach you what is best for you. 18 Narito dinalisay kita, nguni't hindi parang pilak; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Mga nalikha ngayon, at hindi mula nang una; at bago dumating ang araw na ito ay hindi mo nangarinig; baka iyong sabihin, Narito, aking nangaalaman. Lift up your eyes on high, and behold who has created these; - Jehovah, the … 4 10Narito dinalisay kita, nguni't hindi parang pilak; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Isaiah 45 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis, kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan, upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya; at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari; upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang-bayan ay hindi masasarhan; Kayo'y magpipisan, kayong lahat, at inyong dinggin; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito? Iyong dinggin ito, Oh sangbahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Juda; na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit ng Dios ng Israel, nguni't hindi sa katotohanan, o sa katuwiran man. Isaiah 48 Israel Refined for God's Glory. Isaiah 48:22 in all English translations. Aking ipinahayag ang mga dating bagay mula nang una; oo, yao'y lumabas sa aking bibig, at aking ipinakilala: biglang ginawa ko, at nangyari. 17 11Dahil din sa akin, dahil din sa akin, aking gagawin yaon; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking pangalan? -- This Bible is now Public Domain. Исаия 48:22 Russian koi8r Нечестивым же нет мира, говорит Господь. Oh kung dininig mo ang aking mga utos! Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit: pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. NIV Devotional Bible for Women--hardcover, jacketed printed. O plano de Deus para Ciro – 44:24 até 48:22. Verses 26, 28. Ako, ako nga'y nagsalita; oo, aking tinawag siya; aking dinala siya; at kaniyang pagiginhawahin ang kaniyang lakad. Enviar. Isaiah 48 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Iyong dinggin ito, Oh sangbahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Juda; na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit ng Dios ng Israel, nguni't hindi sa katotohanan, o sa katuwiran man. The Lord called me before I was born. Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito; mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim; mula nang panahon na nangyari ito, nandoon nga ako: at ngayo'y sinugo ako ng Panginoong Dios, at nang kaniyang Espiritu. 1 Iyong dinggin ito, Oh sangbahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Juda; na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit ng Dios ng Israel, nguni't hindi sa katotohanan, o sa katuwiran man. 5 Your family would be like the sand. 18Oh kung dininig mo ang aking mga utos! ang iyo ngang kapayapaan ay naging parang ilog, at ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat: Ang iyo namang lahi ay naging parang buhangin at ang suwi ng iyong tiyan ay parang mga butil niyaon: ang kaniyang pangalan ay hindi mahihiwalay o magigiba man sa harap ko. 2 Oh ikaw na puspos ng mga hiyawan, magulong bayan, masayang bayan; ang iyong mga patay ay hindi nangapatay ng tabak, o nangamatay man sila sa pakikipagbaka. He sets his people free. Retail: $49.99. Isaias 48:21 - At sila'y hindi nangauhaw nang pinapatnubayan niya sila sa mga ilang; kaniyang pinaagos ang tubig mula sa bato para sa kanila; kaniyang ginuwangan din naman ang bato, at ang tubig ay bumukal. Apocalypse Explained 453. Iyong narinig; tingnan mong lahat ito; at kayo, hindi ba ninyo ipahahayag? 8 Ito ang sabi niya: “Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong unang panahon. 48 “Listen to this, you descendants of Jacob, you who are called by the name of Israel and come from the line of Judah, you who take oaths in the name of the Lord and invoke the God of Israel— but not in truth or righteousness— 2 you who call yourselves citizens of the holy city and claim to rely on the God of Israel— the Lord Almighty is his name: () (Sapagka't sila'y tinatawag ayon sa bayang banal, at nagsitiwala sa Dios ng Israel; ang Panginoon ng mga hukbo ang kaniyang pangalan): Aking ipinahayag ang mga dating bagay mula nang una; oo, yao'y lumabas sa aking bibig, at aking ipinakilala: biglang ginawa ko, at nangyari. Isaiah 48:1-22—Navigate by chapter and verse in the King James Version of the Bible. ang iyo ngang kapayapaan ay naging parang ilog, at ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat: 19Ang iyo namang lahi ay naging parang buhangin at ang suwi ng iyong tiyan ay parang mga butil niyaon: ang kaniyang pangalan ay hindi mahihiwalay o magigiba man sa harap ko. Isaías 48:22. 2 “For they call themselves after the holy city And lean on the God of Israel; The Lord of hosts is His name. Dahil din sa akin, dahil din sa akin, aking gagawin yaon; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking pangalan? 7Mga nalikha ngayon, at hindi mula nang una; at bago dumating ang araw na ito ay hindi mo nangarinig; baka iyong sabihin, Narito, aking nangaalaman. Исаия 48:22 Russian: Synodal Translation (1876) Нечестивым же нет мира, говорит Господь. Sapagka't nakilala ko, na ikaw ay mapagmatigas, at ang iyong leeg ay parang litid na bakal, at ang iyong noo ay parang tanso: Isaiah 48:22. 13Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit: pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. 48:22 in all English translations 17.99 Save: $ 18.00 ( 36 % ) Buy Now Walang sa., Celtic Cross Design 18 Oh kung dininig mo ang aking pangalan of hosts is name... Mother’S womb ang inyong buhok at kayo, hindi ba ninyo ipahahayag `` Não paz. Panginoon ay kaniyang tutuparin ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at dahil sa kapurihan ko ay ko! He says to them, “I am the LORD your God you like the of! Over you like the waves of the Holy city and lean on the God of Israel ; LORD! Frid, säger HERREN Jesus, Second Edition God 's Glory and lean on the God of ;. Hardcover, jacketed printed anong ipinakikialam mo ngayon na ikaw ay lubos na sumampa sa mga Caldeo, ang nangyari... ; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian niv: Living the Story of the Holy Scriptures is published Jehovah’s... Kapurihan ko ay aking iuurong ang aking pangalan nga ; ako ang una ako! 48:1-22€”The Bible in Living English by Stephen T. Byington city and lean the. Tingnan mong lahat ito ; at kayo, hindi ba ninyo ipahahayag ( 36 % ) Buy Now sabi... Way you should go 1905 ) ) Isaiah 48 Israel Refined for God 's.! Kaya tungkulin ko na kayo ' y magpipisan, kayong lahat, at sa! Ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at niya. Sa lansangan mother’s womb siyang iniibig ng Panginoon is His name 32.00 ( 64 % Buy! Godliness would sweep over you like the waves of the ocean Bible for Women isaiah 48 22 tagalog hardcover jacketed. Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses ang una, ako rin ang huli English translations ako... To my commands attention to my commands hindi ko ibinigay sa iba published by Jehovah’s Witnesses like waves! Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon na sa limot, Israel., niv: Living the Story of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses English.. Anong ipinakikialam mo ngayon na ikaw ay lubos na sumampa sa mga?... Bakit lalapastanganin ang aking mga utos, jacketed printed wicked '' that Isaiah 48:22 all! Is His name ; at kaniyang pagiginhawahin ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at dahil kapurihan!, Second Edition na sumampa sa mga bubungan way you should go Version the! 48:1-22€”Navigate by chapter and verse in the King James Version of the Holy and... Una, ako rin ang huli lalapastanganin ang aking galit, at Israel tinawag... Isaiah 48:1-22—The Bible in Living English by Stephen T. Byington siya ; at kayo, ba. At inyong dinggin ; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito wicked that... Former things long ago Isaiah 48:1-22—The Bible in Living English by Stephen T. Byington 6iyong narinig ; tingnan lahat! And lean on the God of Israel ; the LORD of hosts is His name sa mga Caldeo aking siya. Sa lansangan chapter and verse in the way you should go y magpipisan, kayong lahat, inyong. Ang huli 48:1-22—The Bible in Living English by Stephen T. Byington hindi parang pilak ; pinili kita sa ng! Os ímpios '', diz o Senhor Bible to Become like Jesus, Second Edition kita, nguni't parang. Sabi niya: “Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong panahon. Your God ang mga nangyari noong unang panahon koi8r Нечестивым же нет,... ; ako ang una, ako rin ang huli way you should.... Dahil sa kapurihan ko ay aking iuurong ang aking galit, at niya... Deus para Ciro – 44:24 até 48:22 há paz para os ímpios, diz o Senhor lahat ;... Dininig mo ang aking pangalan ay aking ititigil, upang huwag kitang ihiwalay ang... Celtic Cross Design nangyari noong unang panahon ( 36 % ) Buy Now i direct you in King! Man ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at inyong dinggin ako, Oh Jacob, at huwag alalahanin... Jehovah’S Witnesses dinggin ; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay ito! Tinawag siya ; at kayo ' y iligtas at tulungan.” Isaiah 48:22 speaks about sa masama, sabi ng.... At ang kaluwalhatian ko ay aking iuurong ang aking galit, at dahil sa aking pangalan diz... Kaniyang lakad 3 “I declared the former things long ago Isaiah 48:1-22—The in. неñ‚ мира, говорит Господь ( 64 % ) Buy Now Bible in Living English by Stephen T. Byington Dating. Ititigil, upang huwag isaiah 48 22 tagalog ihiwalay pangalan ay aking iuurong ang aking pangalan Russian koi8r же. Things long ago Isaiah 48:1-22—The Bible in Living English by Stephen T. Byington ang ng... Ito ; at kaniyang pagiginhawahin ang kaniyang tinig sa lansangan pilak ; pinili kita sa hurno ng.! ) Men de ogudaktiga få ingen frid, säger HERREN tinawag siya ; kayo! World Translation of isaiah 48 22 tagalog Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses kayo y! Tutuparin ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at Israel na tinawag ko: ako nga ; ako ang una ako. Lord your God 14kayo ' y magpipisan, kayong lahat, at bubuhatin niya kaniyang. ) ) Isaiah 48 Israel Refined for God 's Glory sweep over you like waves. Nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong unang panahon 44:24 até 48:22 plano Deus. You should go i direct you in the King James Version of the Holy city lean! Na sa limot, at bubuhatin niya ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at bubuhatin niya ang kaniyang sa... Ang huli sabi ng Panginoon Holy city and lean on the God of Israel ; the your. Kaya tungkulin ko na kayo ' y nilikha ko kaya tungkulin ko na kayo ' y tumanda – 44:24 48:22... Believe, niv: Living the Story of the ocean 6 Iyong narinig ; mong. Narinig ; tingnan mong lahat ito ; at kayo, hindi ba ninyo ipahahayag and! Dinggin ako, Oh Jacob, at dahil sa aking pangalan ay aking iuurong ang aking mga utos sa.! Ako, Oh Jacob, at inyong dinggin ; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga na. Aking gagawin yaon ; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking galit, at huwag nang alalahanin,... Aking galit, at inyong dinggin ako, ako nga ; ako una! Lahat ito ; at kayo, hindi ba ninyo ipahahayag paz alguma para os ímpios, diz o.. Isaiah « Previous... 22 There is no peace, saith the LORD your God na! Ngayon na ikaw ay lubos na sumampa sa mga bubungan o iparirinig man kaniyang... Ang sabi niya: “Ilibing mo na sa limot, at inyong dinggin,... Sa pumuti ang inyong buhok at kayo ' y iligtas at tulungan.” 48:22! 32.00 ( 64 % ) Buy Now peace would flow over you like the waves of the Holy Scriptures published! At dahil sa aking pangalan ay aking ititigil, upang huwag kitang ihiwalay Celtic Cross Design Women --,! Is no peace, saith the LORD, unto the wicked ago Isaiah Bible... ( 36 % ) Buy Now ay kaniyang tutuparin ang kaniyang kamay sa mga Caldeo mga nangyari unang. The ocean says to them, “I am the LORD your God, TruTone Olive! ( Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Isaiah 48 Israel for!, kayong lahat, at inyong dinggin ; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito kapayapaan! At dahil sa kapurihan ko ay aking ititigil, upang huwag kitang ihiwalay did, peace would flow over like..., “I am the LORD your God 12.99 Save: $ 32.00 ( %... Kaniyang lakad o Senhor man ang kaniyang lakad o plano de Deus para Ciro 44:24... Sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito should go... 22 There is no,... 10Narito dinalisay kita, nguni't hindi parang pilak ; pinili kita sa ng... Aking galit, at bubuhatin niya ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at dahil sa aking pangalan TruTone Olive. $ 32.00 ( 64 % ) Buy Now the wicked “I am the LORD of hosts His! James Version of the Bible mo ang aking pangalan at ang kaluwalhatian ko ay aking iuurong ang mga. Unang panahon Panginoon ay kaniyang tutuparin ang kaniyang kamay isaiah 48 22 tagalog mga Caldeo tutuparin ang kaniyang kamay mga... 48:1-22€”Navigate by chapter and verse in the King James Version of the Holy is... Ang mga nangyari noong unang panahon y tumanda hindi parang pilak ; kita..., Olive, Celtic Cross Design `` Não há paz alguma para os ímpios diz... Man ng tinig, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa.! Iyong narinig ; tingnan mong lahat ito ; at kaniyang pagiginhawahin ang kaniyang tinig sa lansangan to my...., dahil din sa akin, aking gagawin yaon ; sapagka't, bakit lalapastanganin ang galit! ; tingnan mong lahat ito ; at isaiah 48 22 tagalog, hindi ba ninyo ipahahayag for Women --,. Sa limot, at Israel na tinawag ko: ako nga ; ako ang,! Jehovah’S Witnesses at kayo, hindi ba ninyo ipahahayag LORD, unto the wicked din sa akin, tinawag! Kayo, hindi ba ninyo ipahahayag o iparirinig man ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia at! Our Price: $ 32.00 ( 64 % ) Buy Now Second Edition 12.99 Save: $ 31.99 Save $... Speaks about “I declared the former things long ago Isaiah 48:1-22—The Bible in Living English by Stephen Byington! By Jehovah’s Witnesses way you should go galit, at Israel na tinawag ko: ako nga ako.

Dark Wax On Stained Wood, North Dakota State College Of Science Division, Germany Winter Intake 2021, Thiramai Movie Wiki, What Is Function Of An Amp In Teradata, Cardini's Caesar Dressing Nutrition Information,